Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти
(У С П Е Х )


   

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05

„Да направим училището
 привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

logo uspeh small.jpg

 

Ателие:

"Ръкоделница"

с ръководител

Величка Николова Пепечкова

 

 

            В ателие "Ръкоделница" учениците се запознават с интересни техники за създаване на картички и изработка на сувенири за традиционни български празници. Споделят свои оригинални идеи и научават полезни съвети за декупаж, квилинг, оригами и ефектна украса. Те прилогат на практика своите идеи и интересни хрумвания за всеки един празник.