Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти
(У С П Е Х )


   

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05

„Да направим училището
 привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

logo uspeh small.jpg

 

 

Клуб:

"Еко - раничка"

с ръководител

Атанаска Николова Мусиевска


 

 

         Целта на клуб "Еко-раничка" е да се усъвършенства екологичната култура на учениците, чрез опознаване на природните забележителности, тяхното опазване и защитаване. Запознаване с красиви природни обекти и опазването им.

 

Участниците от този клуб ще посетят различни природни забележителности, паркове, околностите на град Пазарджики и ще разгледат малка част от уникалната природа на България. Ще разгледат и ще се запознаят със съвременното строителство и екоравновесие в град Пазарджик. Ще се запознаят с екологичната политика на пазарджишка област.