Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти
(У С П Е Х )


   

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05

„Да направим училището
 привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

logo uspeh small.jpg

 

Kлуб:

"Млад журналист"

с ръководител

Дора Веселинова Абаджиева

 

 

 

          За четвърта поредна година учениците от нашето училище ще участват в клуб "Млад журналист".

          Някои от темите, които ще се обсъждат по време на занятията са свързани с:

 

 

Историята на журналистика,

Публицистична статия,

Особеностите при правопис и пунктуация,

Какво представлява интервюто.

 

Основна цел - овладяване на основните публицистични жанрове, издаване на вестник, срещи с дейци на културата. Учениците ще вземат интервюта по различни поводи и от различни личности - свои преподаватели, съученици и други.

Учениците участват в издаването на училищен вестник :)