Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти
(У С П Е Х )


   

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05

„Да направим училището
 привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

logo uspeh small.jpg

 

" Театрално студио"

с ръководители

Дора Веселинова Абаджиева и Красимира Ганчова Христева

 

 

 

          За четвърта поредна година в Гимназия "Иван Аксаков" работи "Театрално студио".

 

          Ръководителките на студиото и учениците разглеждат теми свързанио с:

 

 

Актьорското майсторство и пътищата за неговото овладяване;

Сценична интерпретация на текст;

Техника на говора и изразителност на речта;

Лингвистични упражнения. Работа върху текста.

 

         Цели:

 

учениците да видят в себе си актьора и твореца;

 

да се повиши самочувствието им чрез възможности за сценична изява.