Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти
(У С П Е Х )


   

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05

„Да направим училището
 привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

logo uspeh small.jpg

 

Kлуб:

"Аз фотографът"

с ръководител

Красимира Ганчова Христева

 

 

 

Основни цели:

 

оформяне на мироглед, способност да се вижда красивото и в живота;

да се отразяват училищни и извънучилищни мероприятия;

да се запечатват интересни и вълнуващи моменти от света, който ни заобикаля.

 

       Учениците от клуб "Аз фотографът" ще имат възможност по достъпен и приятен начин да се запознаят с основните принципи и тенденции във фотографията. Ще научат важни технически правила и трикове, правещи снимането просто и ефективно.

 

       Младите фотографи активно участваха в отразяването на събития от училищния живот както и лични впечатления.