Училище с традиции и европейски дух!

Директор - Иванка Ваклинова

 

 

 

   От месец януари 2014 година е директор на Гимназия "Иван Сергеевич Аксаков".