Kлуб „Млад химик”

 

      През настоящата 2010/2011 учебната година клуб „Млад химик” в Гимназия „Иван Аксаков”, гр. Пазарджик продължава своята дейност, като се включи в ИИД към проекта „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти -  УСПЕХ”, по бюджетна линия „Да направим училището привлекателно за младите хора” – ОПРЧР към ЕСФ. Проектът се администрира от дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” – МОМН.    

   

 

          Тържествено откриване на клуб "Млад химик" в Гимназия "Иван С. Аксаков"


На 16.12.2010 г. в Гимназия „Иван Аксаков”, гр. Пазарджик се проведе тържествено откриване на клуб „Млад химик” с ръководител г-жа Мария Стойкова, главен учител по химия. Гости на тържеството бяха: г-жа Табакова – началник на Сектор „Образование” в община Пазарджик; г-жа Весела Тодорова – старши експерт по природни науки и екология в РИО – Пазарджик; учители и ученици от училището. Специални гости на отриването бяха група осмокласници от І-во ОУ „Св. Климент Охридски” – Пазарджик. Под ръководството на г-н Е. Стойков те бяха подготвили като изненада за участниците в клуба ефектни опити по химия.


Всички участници и гостите получиха „емблемата” на клуб „Млад химик”, изработена от самите ученици.
Чрез атрактивна презентация ръководителят на клуба направи „Преглед на извънкласните и извънучилищни дейности по химия и екология” в Гимназия „Аксаков”, с което мотивира своето решение за създаването на клуба като форма на извънкласна дейност.


В клуба по желание се включиха 25 ученици. Някои от тях са участвали през изминалата учебна година в други извънкласни форми по химия като работа по проекти и участие в национални ученически състезания и конкурси. Участниците в клуба представиха свои творчески материали като: стихотворението „Химия”, есета на тема „Толерантни ли сме към природата”, постер, озаглавен „Интересно, актуално и любопитно по химия”, „Информационно табло по химия”. Те разказаха накратко за дейностите по реализирания през лятото проект „Естетизиране и обогатяване на кабинета по химия”, който беше спечелен по Програма на община Пазарджик за съфинансиране на училищни проекти. Стана ясно, че по тези проекти кабинетът по химия в гимназията е обогатен с демонстрационна маса.


Директорът на гимназията поздрави участниците в новоучредения клуб и връчи „Сертификати” на участниците в летния проект. Той подчерта, че в гимназията са учредени и други форми на извънкласни дейности като: клуб „Театър+”, клуб „Художествено слово”, клуб „Футбол” и др., чиято цел е да направят гимназия „Аксаков” желана територия за учениците.


Учениците в клуба през учебната година ще работят по следните направления: подготовка за олимпиади и ученически състезания, участие в работа по проекти, организиране на екскурзии и посещения с учебна цел, подготовка за ДЗИ по химия и др.


Всички участници и гости се почерпиха от специално поръчаната красива торта, на която беше изобразена емблемата на клуба.