Kлуб „NetFraction”

 

 

В Гимназия "Аксаков" като форма на ИИД е създаден  клуб „NetFraction” още през 2004г. от г-жа София Владова. За дейността на този клуб спомага активната подкрепа на всички преподаватели по информатика и ИТ.

 

Основната цел на този форма на ИИД на обучение е обмяна на идеи, обсъждане на възникнали въпроси и решаване на проблеми свързани в областта на информатиката и ИТ, пред които са били изправени участниците от клуба.

 

Основните дейности на „NetFraction“ са:

 

- работа по обновяване и разширяване на училищния сайт – изработване на различни варианти за визията на сайта и избор за най-подходящия от тях. Ръководителите на клуба изказват благодарности на Николай Стоев от 11б клас за добрата работа и сериозността с която се отнася към поставяните задачи.

 

-осъществяване на партньорство с участниците и ръководителите на стартиралия тази учебна година проект - Triple T  (“Think, Talk, Touch”) – изработване на лого и други съвместни дейности възникнали по време на работата по проекта, като особено активен в тези дейности е Георги Младенов от 11б клас;

 

-участие в изработването на атрактивни презентации, картички и материали свързани с отминалите коледни празници и важни събития;

 

Този клуб е отворен към включване на нови участници, така, че ако някои има желание и интереси в тази област винаги може да ни потърси и да стане част от него!

 

На снимката отляво надясно са : Цветан Цветков, Георги Младенов и Николай Стоев от 12 б клас, Стоян Гешанов и Кирил Дамянов от 10 б клас.