Адресът на Гимназията е:

 

4400 гр. Пазарджик

ул. "Сан Стефано" №1

e-mail: aksakov@gbg.bg

Телефон:

+359 (0)34 444-588

+359 (0)34 443690