Училище с традиции и европейски дух!
Полезни връзки

 

Министерство на образованието, младежта и науката

 

Регионален инспекторат по образованието град Пазарджик

 

Община град Пазарджик


Проект УСПЕХ


Структурни фондове


Център за контрол и оценка на качеството на училищното образованието


Национална агенция за професионално образование и обучение НАПОО


Център за развитие на човешките ресурси


За матурите


Утвърдени изпитни материали за ДЗИ


Примерни изпитни материали за ДЗИ


Е - образование


Страница за българското образование


Образование за устойчиво развитие


Национален образователен портал


Българският портал на знанието


Национална мрежа от виртуални библиотеки


Световна цифрова библиотека ЮНЕСКО


Пространство за българските книги


Национален център за информация и документация


Национален портал за безопасен интернет


Национален портал за младежка информация


Държавна агенция за закрила на детето


Център за образователна интеграция


Одобрени учебници


Учебни програми І - ХІІ клас


Олимпиади и състезания


Държавен вестник


УЧЕНИК.com