График за приемното време на директора и учителите


през ІІ срок на учебната 2014 / 2015 г.

 

 

 

 

Приемно време на директора:

 

Понеделник от 10:30 - 12:30 часа.

Всяка първа сряда на месеца от 17:30 - 18:30 часа.

 

 

 

Приемно време на педагогическия персонал:

 

Всяка първа сряда на месеца от 17:30 - 18:30 часа.