Програма

 

1. Септември 2011 г.

 

Старт на дейностите по проекта: срещи на местно ниво между участващите в проекта и представяне на плана за първата година от проекта.

 

2. Октомври 2011 г. 

 

Комуникация между участниците и подготовка за първа среща.

 

3. Ноември 2011 г.  

 

Конференция на тема : „Музеите и младите хора” в Турция.

 

4. Декември 2011 г.

 

 Анализ по проекта – подготовка за създаване на общ уебсайт, който да представя извършваните дейности по проекта (активират се училищните уебсайтове за показване на продуктите от проекта).

 

5. Януари 2012 г.

 

Извършените дейности по време на последната среща стават достъпни на училищния уебсайт.

 

6. Март 2012 г. 

 

Проектното проучване ще бъде включено във всяка учебна програма на учениците (съгласувано и разменено между учителите, участници в проекта).

 

7. Април 2012 г.  

 

Среща в Италия на тема: „Музеите и съхраненото културно наследство”.

 

8. Май 2012 г.  

Ученици от всяка страна се включат в допълнителни дейности извън учебната програма в училище ( Училищните клубове стават по-активни, фокусирайки се върху темите по проекта).

 

9. Юни 2012 г.  

 

Среща в Полша на тема: „Музеите в училищното образование”.

 

10. Юли 2012 г.

 

 Оценка на реализираните дейности по проекта от първата година.

 

11. Август 2012 г.  

Публикуване на информация в местна медия относно постигнатите резултати по проекта.

 

12. Септември 2012 г.

 

Подготовка за следваща среща. Учениците общуват чрез интернет относно теми по проекта.

 

13. Октомври 2012 г.

 

Музеи и училища ръка за ръка. Кратка обучителна програма за учители.

 

14. Ноември 2012 г.

 

Дейности по проекта, свързани с учебната програма по предметите география, история, свят и личност и  чужди езици.

 

15. Декември 2012 г.  

 

Среща в Белгия на тема: „Променливата роля на музеите”.

 

16. Януари 2013 г.

 Организиране на туининг-програма по еднакви теми между музеите от различните градове, региони или страни (Партньорски мостове).

 

17. Февруари 2013 г.  

 

Ученици и учители общуват чрез интернет по теми, свързани с проекта (подготовка на крайните продукти).

 

18. Март 2013 г.  

 

Подготовка на крайните продукти – Картинна книжка.

 

19. Април 2013 г.  

 

Среща в Гърция.

 

20. Май 2013 г.  

 

Подготовка за финализиране на проекта: Златна книга.

 

21. Юни 2013 г.

 

 Среща в Латвия –  представяне  на крайните продукти и оценка на реализацията на проекта.

 

22. Юли 2013 г.

 

Разпространение на продуктите от проекта в местното общество чрез масмедии.

 

23. Август 2013 г.  

 

Разпространение на продуктите от проекта на национално ниво. Всеки партньор ще изпрати достъпни копия на проекта до националните си агенции, за да се публикуват на техните уебсайтове.

 

24. Септември 2013 г.  

 

Финален доклад по проекта.

Училище с традиции и европейски дух!