Ръководство и преподавателски екип:

 


Иванка Ваклинова

Директор

Румяна Кутрева

Старши учител по български език и литература

Мария Митова

Учител по български език и литература, руски език

Кристина Бончева Учител по български език и литература

Мира Сребрина

Учител по английски език

Величка Гешева Учител по английски език
Елисавета Николова Кланска Старши учител по английски език

Елена Иванова Ненкова

Старши учител по английски език

Евдокия Димитрова Благова

 

Старши учител по математика, информатика и информационни технологии

 

Десислава Маринова Минчева

Учител по информатика и информационни технологии

Теодора Ангелова Стойчева -

Джамбазова

Учител по математика, физика и астрономия

Любка Христева Делчева

 

Старши учител по история и цивилизация

 


Атанаска Николова Мусиевска

 

Старши учител по география и икономика, биология и здравно образование

 

Надя Пендева

Учител по химия и опазване на околната среда, физика и астрономия

 

Галина Георгиева Мизова

 

Старши учител по биология и ЗО

 

Цветелина Арапова

 

Учител по Философски цикъл и педагогически съветник
Васил Иванов Томов

 

Старши учител по физическа култура и спорт

 

Гергана Славейкова Дамянова Учител по музика