Училище с традиции и европейски дух!

На 24.03.2012г. се проведе националната олимпиада по руски език в град Пловдив.
Участие взеха Татяна Лютакова и Анна Бозева от XIIа клас под ръководството на г-жа Димитрия Банчева. Подготовката беше проведена по проект "Грижа за всеки ученик".