СЪОБЩЕНИЕ

 

                В срок до 15.12.2013г. учениците от самостоятелна форма на обучение подават в канцеларията на училището заявление за явяване на изпити през януарска сесия на учебната 2013/2014г.