Списък на одобрените учебниците за учебната 2016/2017г.

в Гимназия "Иван Сергеевич Аксаков"

 

 

 

 

 

Списък на одобрените учебниците за учебната 2015/2016г.

в Гимназия "Иван Сергеевич Аксаков"

 

 

 

 

 

Списък на одобрените учебниците за учебната 2014/2015г.

в Гимназия "Иван Сергеевич Аксаков"

 

 

 

 

 

Списък на одобрените учебниците за учебната 2013/2014г.

в Гимназия "Иван Сергеевич Аксаков"

 

 

 

 

 

 

Списък на одобрените учебниците за учебната 2012/2013г.

в Гимназия "Иван Сергеевич Аксаков"