Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти
(У С П Е Х )


   

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05

„Да направим училището
 привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

logo uspeh small.jpg

 

ГРУПИ И РЪКОВОДИТЕЛИ ПО ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „УСПЕХ” В
ГИМНАЗИЯ „ИВАН СЕРГЕЕВИЧ АКСАКОВ” гр. ПАЗАРДЖИК

през 2014/2015 учебна година

 

 

 

 

Области на извънкласни и извънучилищни дейности

 

Форма на извънкл. дейност

Наименование на извънкласната дейност

Учител/ръководител име, фамилия

 

1

 

Природоматематически науки

 

 

Клуб

 

„Еко - раничка“

 

Атанаска Мусиевска

 

 

Природоматематически науки

 

 

Клуб

 

„Занимателна биология“

 

 

Галина Мизова

 

 

 

Хуманитарни науки

 

Клуб

 

„Млад журналист“

 

Дора Абаджиева

 

 

4

 

 

Хуманитарни науки

 

Ателие

 

„Ателие за творческо писане“

 

 

Иванка Ваклинова

 

 

Здравословен начин на живот

 

 

Клуб

 

„Да успяваме заедно -

футбол“

 

 

Васил Томов

 

 

Здравословен начин на живот

 

 

Студио

 

„Ритъм“

 

Мария Митрева

 

 

Комуникативни умения на роден език

 

 

Студио

 

„Театрално студио“

 

Дора Абаджиева
Красимира Христева

 

 

Комуникативни умения на роден език

 

 

Студио

 

Театрално студио „Емоция“

 

Елисавета Кланска

 

 9

 

Комуникативни умения на роден език

 

 

Клуб

 

„Аз фотографът“

 

Красимира Христева

 

10 

 

Комуникативни умения на чужд език

 

 

Клуб

 

„Приятели на Англия“

 

Елена Ненкова

 

 

 

11 

 

 

Умения за самостоятелно учене и събиране на информация 

 

 

 

 

Клуб

 

„Откриване и опознаване на културно-историческите паметници в гр. Пазарджик“

 

 

 

 

Ели Гугуткова

 

 

12

 

 

 

Културни компетентности

 

 

 

Клуб

 

„Смехотерапия - Светът е оцелял защото се е смял“

 

 

 

Елисавета Кланска

 

13

 

 

Културни компетентности

 

 

Секция

 

„Да общуваме чрез танци“

 

 

Богалина Проданова

 

14

 

 

Културни компетентности

 

 

Ателие

 

„Ръкоделница“

 

Величка Пепечкова

 

15

 

 

Дигитални компетентности

 

 

Клуб

 

 

„Мултимедия и реклама“

 

 

Величка Пепечкова

 

 

 

Официален сайт на проект "УСПЕХ"   Страница на проект "УСПЕХ" във Facebook   Страница на проект "УСПЕХ" в Гимназия "Иван С. Аксаков" във Facebook

 

 

ГРУПИ И РЪКОВОДИТЕЛИ ПО ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „УСПЕХ” В
ГИМНАЗИЯ „ИВАН СЕРГЕЕВИЧ АКСАКОВ” гр. ПАЗАРДЖИК

през 2013/2014 учебна година

 

 

ГРУПИ И РЪКОВОДИТЕЛИ ПО ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „УСПЕХ” В
ГИМНАЗИЯ „ИВАН СЕРГЕЕВИЧ АКСАКОВ” гр. ПАЗАРДЖИК

през 2012/2013 учебна година

 

 

ГРУПИ И РЪКОВОДИТЕЛИ ПО ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „УСПЕХ” В
ГИМНАЗИЯ „ИВАН СЕРГЕЕВИЧ АКСАКОВ” гр. ПАЗАРДЖИК

през 2011/2012 учебна година