Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти
(У С П Е Х )


   

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05

„Да направим училището
 привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

logo uspeh small.jpg

 

ГРУПИ И РЪКОВОДИТЕЛИ ПО ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „УСПЕХ” В
ГИМНАЗИЯ „ИВАН СЕРГЕЕВИЧ АКСАКОВ” гр. ПАЗАРДЖИК

ПРЕЗ  2 0 1 1 - 2 0 1 2  УЧЕБНА ГОДИНА

 

 

по

ред

Форма на извънкласната дейност/клуб, секция, студио и др./

Наименование на извънкласната дейност

Учител/ръководител

име, презиме, фамилия

1

клуб

 

Виртуален пътешественик

 

Даниела Димитрова Лазарова

2

студио

 

Художествено слово

 

Красимира Ганчова Христева

3

студио

Театрално студио


Дора Веселинова Абаджиева

Красимира Ганчова Христева


4

клуб

 

Виртуален пътешественик

 

Димитрия Стоянова Банчева

5

секция

 

Историята на моето училище

 

Любка Христова Делчева

6

клуб

 

Млад журналист

 

Дора Веселинова Абаджиева

7

студио

 

Театрално студио „Емоция”

 

Елисавета Николова Кланска

8

секция

 

Да успяваме заедно - Новите видове гимнастика

 

Богалина Николова Проданова

9

секция

 

Да успяваме заедно - футбол

 

Васил Иванов Томов

10

клуб

 

Изготвяне на интерактивни презентации и атрактивни клипчета

 

Десислава Маринова Минчева

11

клуб

 

Мултимедиен уеб дизайн

 

Величка Николова Пепечкова

12

клуб

 

Млад химик

 

Мария Димитрова Стойкова

13

секция

 

Приложна математика

 

Евдокия Димитрова Благова

Величка Николова Пепечкова

14

секция

 

Добрия стил- гаранция за успех

 

Ели Владимирова Гугуткова

15

ателие

 

Традиции и кулинарно майсторство в Европа

 

Светла Василева Танева

16

ателие

 

Традиции и кулинарно майсторство в Европа.

 

Атанаска Николова Мусиевска

 

 

 

Ново!  Справка за материали
   Официален сайт на проект "УСПЕХ"

   Страница на проект "УСПЕХ" във Facebook

   Страница на проект "УСПЕХ" в гимназия "Иван С. Аксаков" във Facebook